Sundby Trapper A/S

Sundby Trapper A/S blev grundlagt af smedemester John Iversen som smede- og VVS-firma i 1964, og videreføres i dag af Søren Iversen og Carsten Nielsen. I 1970 påbegyndte vi produktionen af ståltrapper, og i dag udgør denne aktivitet størstedelen af omsætningen, sammen med glasværn, altaner og smedearbejde.

Sundby Trapper har mere end 50 års erfaring med produktion og montage i hele Norden.

Læs mere